• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/05 ساعت 19:22

    سخنگوی قوه‌قضاییه: «حکم ۱۰ ماه حبس برای دزد بادام هندی، ایراد قانونی ندارد»

    پ.ن.
    بهتر است ایراد قانونی باشد تا بلکه حکم در تجدیدنظر نقض شود، و الا این وضع به معنی فاصله زیاد قانون موضوعه با وجدان عمومی و عدالت است که ایراد اساسی‌تری در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود.