• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/05 ساعت 21:41

    قیافه‌ی بچه‌ای که نه به خاطر فهمیدن اشتباه‌ش و به خاطر دعوای بزرگ‌تراش اسباب‌بازی هم‌بازی‌ش رو پس می‌ده بهش …

    بعدم با بغض می‌گه من خیلی بچه‌ی خوبی بودم و فیلان و بهمان …