• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/08/05 ساعت 18:40

    با آرزوی موفقیت برای هیأت مذاکراتی جدید جمهوری اسلامی ایران در مأموریت سخت پیش رو و گشایش‌های بیشتر در روابط خارجی متوازن، هدفمند و منافع محور ایران با جهان، به موازات مدیریت صحیح پرونده‌های داخلی و تدبیر بهینه امور اقتصادی کشور. دعای خیر ایرانیان همراه نمایندگان ملت ایران است.