• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/08/05 ساعت 14:43

    حالا من دیروز سوار اسنپی شدم که صندلی جلو رو انقدر داده بود جلو که روی داشبورد خم شده بود و من واقعا ترسیدم چون احساس می‌کردم به عقب خیلی دسترسی داره!