• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/05 ساعت 23:52

    بعد از چند روز حکم شاه‌داماد رو لغو کرده؛ الان شروع می‌کنند به مدح و ثنای یارو رو گفتن که عجب‌ مردمی و فیلانه!
    توی نامه‌اش هم نوشته بخاطر مردم! قانون هم که هیچی! حالا قانون به کنار؛ میذاشتی یه هفته از بخشنامه خودت بگذره!!