• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/08/05 ساعت 10:11

    رفتم بنزین بزنم. نوبت هرکی می‌شد می‌گفت آزاده یا کارتی؟ متصدی هم میگفت کارت نداره. بزن. سه تومنیه. سپس شهروند عزیز در حق مسئولان و اوضاع دعای بسیار می‌کرد.