• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/08/05 ساعت 22:45

    وقتی «اسب»ها را به «میدان مسابقه» راه نمی‌دهند، هر «خر»ی می‌تواند «پیروز» مسابقه باشد!