• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/05 ساعت 17:04

    وقتی قیمت اجاره آپارتمان در تهران برابر با نیویورک است و به اندازه آنجا ترافیک داریم، اگر اتوبوس گردشگری‌شان را نمونه‌سازی کنیم تقلید محسوب نمی‌شود. تهران را نیویورک می‌دانیم، اما نه به خاطر آمار گردشگران و گالری‌های هنری! ما با سیل بساز و بفروش‌ها و جویندگان کار مواجه هستیم.