• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/08/05 ساعت 10:29

    چه جالب. طرف شغل بالا می‌گیرد و بعد می‌گویند حقوق نمی‌گیرد؟ خب پس زندگیش از کجا می‌گذرد؟
    ما هم دوست داریم خیلی کارهای خیریه انجام بدهیم ولی اوضاع اقتصادی و تلاش برای امرار معاش اجازه نمیدهد.