• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/08/05 ساعت 10:52

    «جشنواره زندگی کودکان در همه‌گیری کرونا»
    برنده جایگاه نخست دومین دوره مسابقه عکاسی مشترک یونیسف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «زندگی #کودکان در دوران #کرونا»
    برای دیدن تصاویر وب‌سایت ما را مشاهده کنید.