• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/05 ساعت 14:23

    حضور سیاستمداران در میان مردم خوب است، اما وقتی به سیستم سوخت کشور حمله سایبری شده، حضور رئیس جمهوری در پمپ بنزین به چه چیزی کمک می‌کند؟ اصلا مگر مشکل در پمپ بنزین است؟ یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور کار موثرتری نمی‌توانست انجام دهد؟ الان با این بازدید چه مشکلی حل شد؟