• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/08/05 ساعت 12:22

    حالا که حرم می‌رید، دو رکعت نماز هم هدیه به روح پدر و برادران شهیدش بخونید؛ چرا که اون حرف دوم‌تون هم بدون اطلاع است.