• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/08/05 ساعت 15:26

    اینکه اولویت آقای #رییسی مسائل داخلی است، نقطه قوت دولت است.لغو سخنرانی در اجلاس افغانستان و سرزدن به وزارت نفت وپمپ بنزین‌ها، همدلی با مشکل مردم است.
    کار نیکو را باید پاس داشت.
    مشکل اساسی دولت اقای #روحانی اولویت بخشی به سیاست خارجی در مقابل مسایل داخلی بود.