• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/05 ساعت 11:50

    راستی چرا اکثر حملات سایبری اخیر به سامانه‌های آفلاین مثل تاسیسات هسته‌ای، زندان اوین، راه آهن یا همین سامانه سوخت صورت گرفته؟ چه کسانی برای چنین حملاتی دسترسی داشتند؟ گروه #عدالت_علی کجا رفتند؟ این وسط کی با کی دعوا دارد؟