• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/08/05 ساعت 12:56

    هنوز هم عده‌ای باور ندارند درگیر یک جنگ تمام عیار هستیم

    وقتی بنزین ایران به لبنان می‌رسد، صدای اعتراض مردم باید چگونه بلند شود؟!