• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/04 ساعت 09:54

    اگه خودت #شهردار نمیشی مقصر تو نیستی اما این‌که پدر زنت شهردار نمیشه قطعا مقصر خودتی!
    پ.ن:معنی ۲۰سال مبارزه با فساد رو هم خدا رو شکر فهمیدیم