• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/04 ساعت 16:12

    هر کدوم ازینا رو‌ با یه سری دبه بنزین بذارن وسط یه میدون، بین مردم بنزین پخش کنن؛ البته هزار و ۵۰۰ تومنی نه ۳تومنی!