• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/04 ساعت 21:18

    ۳۲ درصد از ریتوئیت‌های اعتراضی نیز مربوط به اصلاح‌طلبان بوده است. اما نکته قابل تأمل، بی‌توجهی براندازان به این انتصاب است و آن‌ها نسبت به این انتصاب چندان توئیت و ریتوئیت اعتراضی نداشته‌اند در حالی که در موارد مشابه در گذشته آن‌ها معمولا فعالانه‌تر اعتراض می‌کردند/