• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/08/04 ساعت 18:35

    برندگان اولین دوره مسابقه گزارش‌نویسی از #کودکان با عنوان «زندگی کودکان در دوران همه‌گیری کرونا» معرفی شدند.
    این مسابقه با همکاری یونیسف ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی) برگزار شد.
    #کرونا