• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 08:23

    این روزها یکی از زشت‌ترین رفتارها را پزشکانی مرتکب می‌شوند که برای پست و مقام، حقیرانه مجیزگوی طب مثلا اسلامی و ایرانی می‌شوند و خطوط قرمز تعهد علمی را زیر پا می‌گذارند.