• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/08/04 ساعت 23:56

    در باره تناسب میان اهداف حکومت با سیاست‌های جاری آن فقط می‌توان گفت با این ریش به تجریش نمی‌روند.

    اگر در توانایی‌های خود قدری تامل و در سیاست‌ها احتیاط کنید مفید‌تر است.
    #حمله_سایبری