• مدیر مالی پالایشگاه اصفهان به بورس ۲۴گفت: هیچ گونه مشکلی تا کنون برای ما پیش نیامده و به روند تولید و فروش خود طبق روال ادامه می‌دهیم.
    اساسا ما فقط بنزین را تولید کرده و به شرکت ملی پالایش و پخش می‌فروشیم.
    #بنزین
    #پالایشگاه