• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/04 ساعت 13:39

    تغییرات مثبت درسرعت و شفافیت و دقت خبررسانی در #صداوسیما بعد ازانتصاب پیمان #جبلی به سمت رییس و علیرضاخدابخشی به سمت معاون سیاسی در همین مدت اندک محسوس است . نقش مدیریت کارامد اینگونه است امیدوارم این رویه با قوت ادامه یابد و در فاز بعدی تغییرات تثبیت شود @Jebelli_ir @IRIBBot