• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/04 ساعت 21:18

    اصولگرایان جدی‌ترین منتقد انتصاب داماد #زاکانی

    تحلیل شبکه‌ی ریتوئیت‌های منتشر شده راجع به انتصاب داماد زاکانی نشان می‌دهد که در مجموع، ۵۳ درصد از ریتوئیت‌های توئیت‌های اعتراضی مربوط به اصولگرایان بوده و آن‌ها بیشترین ریتوئیت‌ها را بر علیه این انتصاب داشته‌اند/
    #رشته_توئیت