• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/08/04 ساعت 15:50

    در آستانه آبان ماه و از چند روز قبل شایعه رشد نجومی قیمت بنزین را طرح کردند و امروز سامانه هوشمند توزیع بنزین مختل شد.هدف این اقدامات ایجاد ارتباط بین الاذهانی بین حال و سال٩٨ و القای این همانی است
    #جنگ_روانی