• با همزمانی آبان‌ماه، حمله سایبری به #سامانه_سوخت انجام شد تا ازدحام در پمپ‌بنزین‌ها رخ دهد و زمینه اغتشاش فراهم شود.
    از چند روز پیش نیز شایعاتی در مورد گرانی قریب‌الوقوع #بنزین در فضای مجازی منتشر شده است.
    این اقدام می‌تواند با پروژه «هزار خنجر #اسرائیل» مرتبط باشد.