• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/08/04 ساعت 21:42

    بعید است اسرائیل چنین جرأتی داشته باشد.
    این نوع توئیت‌ها در قالب جنگ روانی و حملات سایبری مانند آنچه امروز برای بنزین اتفاق افتاد آتش تهیه مصاف مذاکرات هسته‌ای است.
    تزریق گاز به سانتریفیوژ برای غنی‌سازی ۶۰٪ نیز در همین معادلات تحلیل می‌شود.