• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/04 ساعت 14:11

    خبرنگار صداوسیما در خبر ۱۴، از سطح شهر می‌گوید مشکل سوخت‌رسانی‌ همچنان ادامه دارد