• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/08/04 ساعت 21:18

    در میان توئیت‌ها منتشر شده نیز، کلمات مربوط به «انقلاب» و «انقلابی» و همچنین کلمه تانک بیشترین تکرار را داشته است که کنایه به لقب زاکانی به عنوان شهردار انقلابی و تانک انقلاب است. نکته قابل توجه در این کامنت‌ها آن است که کلمه «روحانی» نیز نسبتا پرتکرار بوده است.