• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/08/04 ساعت 13:51

    تماس گرفته میگه بابا کدوم کتت رو پوشیدی؟ گفتم سورمه‌ای. گفت آخ جون. پس درست حدس زدم. حالا دستت رو بگذار توی جیبت ببین دیشب چی گذاشتم. گفتم آره یه کاغذه. گفت چی روشه؟ گفتم نقاشی یه دختر که یه چیزی دستشه. گفت اون وسیله یه دوربینه. امیدوارم متوجه منظورم شده باشی و تق قطع کرد :)))))