• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/04 ساعت 11:54

    چمران، رئیس شورای شهر گفته انتصاب داماد #زاکانی «براساس نسبت واین چیزها نبوده» و به شرط داشتن «توان و قابلیت» بلااشکال است.

    فرض که آقا داماد «قابلیت» دارد، اما مساله #تعارض_منافع چه می‌شود؟ اصلا درکی از این مفهوم دارید؟ می‌دانید ریشه بسیاری از فسادها همین است؟ خواهشا ماله نکشید!