• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/08/04 ساعت 18:37

    برندگان مسابقه عکس یونیسف و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی با عنوان «زندگی #کودکان در دوران #کرونا» معرفی شدند.
    برای مشاهده آثار برندگان لطفا به وب‌سایت ما مراجعه کنید.