• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/04 ساعت 16:08

    این‌قدر نگوییم «تهران و شهرستان‌ها»! جز تهران شهرهای دیگری هم در این مملکت وجود دارد. کوته‌فکری بس است! چرا جز تهران هیچ شهر دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم؟ ایران فقط تهران نیست. زنجان و بوشهر و زاهدان هم شهر هستند. کاش پیش از حرف زدن کمی فکر کنیم. «تهران و شهرستان‌ها» غلط است!