• میشه فالور بالا نداشته باشی اما میشه پروژه بگیری، ماله بکشی، ابتذال شر کنی.
  میتونی یک ملت رو بفروشی برای دوزار.
  از تغییر جنسیت یک سلبریتی در شب اعدام بنویسی.
  از خبر دستگیری و دیپورت فلان قمارباز بنویسی که آبان رو بپوشونی.
  ولی مطمئنم خودت میدونی چکاره‌ای.
  تو لجنی.
  #دوست_دارم_زلی