• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/03 ساعت 16:19

    می‌خواستم آسترازنکا بزنم، اما همه می‌گفتند: «برو همین سینوفارم را بزن دو روز دیگه ممکنه همین هم گیرت نیاد، اصلا خدا را شکر کن که تا الان نمردی!» کمی بعد از آن که دوز نخست را دریافت کردم، آسترازنکا بین مراکز واکسیوناسیون توزیع شد. چی‌چیمون حساب و کتاب داره که این داشته باشه!