• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/03 ساعت 17:43

    قیمت مصوب دولتی مرغ که اوایل سال کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب شده بود خیلی آروم و بی سر و صدا به ۳۱ هزار تومان افزایش یافته!
    یعنی برای دومین بار در یک سال افزایش قیمت رسمی؛ آنهم حدود ۲۰ درصد!
    حالا تسنیم برای این گرونی مرغ تیتر زده: «قیمت مرغ متعادل شد»
    #علیه_مردم