• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/08/03 ساعت 00:53

    من شاید تو‌ ماه یک یا دوبار با مامانم تلفنی حرف بزنم اونم زیر یک دقیقه. هفته‌ای یک بار هم حضوری می‌بینمش. خیلی هم دوستش دارم و مشکلی هم باهم نداریم.