• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/08/03 ساعت 00:14

    از بخت خوش و لطف دوستان افغانستانى با خبر شدم حضرت آیت الله محمداسحاق فیاض ( متولد ١٣٠٩ خورشیدى) از مراجع تقلید متمیز مقیم نجف، در لندن هستند. امشب به دیدارشان رفتم. مصداق روشن وجذاب عالم دینى که نگاه به او عبادت است و یاد خدا را در انسان بیدار مى کند. لطیف و نکته دان و حکیم!