• محمد #قوچانی روایت خود از ۶ جلسه مصاحبه‌اش با حسن #روحانی از دی ۹۹ تاشهریور ۱۴۰۰ را در شماره ۴ #آگاهی_نو منتشر کرده است. حاوی تشکیل دولت، ارتباط با خاتمی، ناطق، هاشمی، حسن خمینی، اصلاح طلبان ، نقش جهانگیری در دولت، همکاری ظریف با روحانی، انقلاب مجازی دولت روحانی و …..