• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/08/03 ساعت 15:50

    ماموستا رستمی، امام جمعه سنندج در گفتگو باحوزه:
    دشمنان مسلمین با اصل اسلام مشکل دارند و برای آنان هیچ تفاوتی بین سنی‌وشیعه نیست و همه را به چشم مخالفان خویش می‌بینند.

    https://hawzahnews.com/xbp۳W