• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/08/03 ساعت 23:10

  گر نمی‌آمیخت با ظاهرپرستی دین ما
  سایه‌ی نفرین نمی‌افتاد بر آمین ما

  در تقلای عبادت غافل از مقصد شدیم
  از سفر واداشت ما را توشه‌ی سنگین ما  ای که گفتی دوستان‌م رشک بر من می‌برند
  دشمنان هم چون تو ناچارند از تحسین ما

  #فاضل_نظری