• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/08/03 ساعت 01:20

    رساله آیت الله محمد اسحاق فیاض در باره حکومت اسلامى و ولایت فقیه، رساله اى بدیع و ابتکارى است. استحکام برهان و نظم منطقى رساله، یاد آور رساله هایى است که علامه حلى نوشته است. این رساله چنانکه شایسته است، معرفى نشده است. به نظرم از جمله متون مهم استدلالى در باره ولایت فقیه است.