• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/08/03 ساعت 15:48

    نماینده آیت الله العظمی سیستانی در اروپا:
    وحدت به معنی نادیده‌گرفتن اصول مذهب و انتقال به مذهب دیگر نیست
    #وحدت اسلامی، یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک پایه و اساس قدرتمندی است که اسلام بر آن تکیه دارد.