• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/08/03 ساعت 23:11

    این دوهفته را به خواندن کتاب سید ضیا، مصاحبه صدر الدین الهی با #سید_ضیا در سالهای آخر زندگی او گذراندم.
    صریح و بی پروا از داستان شب کودتا و فرداهای آن می‌گوید.
    یکی از شگفت انگیز‌ترین کتابهای تاریخ معاصر بود که خواندم.