• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/08/03 ساعت 07:14

    وقتی خودرو گشت پلیس لس‌آنجلس پشت خط عابر پیاده توقف کرده تا یک شهروند رد بشه، ناگهان یک اتومبیل از پشت کوبیده بهش، سرعتش ۳ برابر حد مجاز بوده و تست الکل راننده هم مثبت در اومده، برای همین بازداشت شده. شما هم وقتی مست هستید پشت فرمون می‌شینید؟ آیا همیشه سرعت مجاز را رعایت می‌کنید؟