• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/08/03 ساعت 19:11

    اموال کره‌جنوبی در ایران بلوکه شوند

    یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس:
    باید در مقابل بلوکه کردن دارایی‌های ایران توسط کره‌جنوبی …نسبت به بلوکه کردن دارایی‌های این کشور اقدام کنیم/فارس