• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/08/03 ساعت 15:45

    آمار تکان‌دهنده از سقط جنین در ایران؛ مرگ‌ومیر ناشی از سقط جنین در کشور پنج برابر کروناست، ولی هنوز حساسیت واقعی در کشورمان اتفاق نیفتاده است.