• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/08/03 ساعت 08:44

    روز اول آغاز کار دولت #رییسی گفتم ماه عسل این دولت بخاطر نوع #انتخابات سه ماه بیشتر نیست با روند معیوب #انتصابات و همچنین انفعال دولت در قبال احیای #برجام و افزایش تورم این زمان کوتاه‌تر شد و #سیلی به استاندار نظامی دولت نماداین افول بود .سلامت و دلسوزی رییس دولت چاره ساز نیست