• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/08/02 ساعت 21:24

    بچه‌ها حقشون نیست که بمیرند، حتی حقشون نیست که مریض یا غمگین بشوند. وقتی تازه آدم بچه دار میشه، این چیزا رو می‌فهمه. کاش مرگ و غم بچه‌ها قدغن بود.