• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/08/02 ساعت 19:50

    خدایا میشه این وسواس تو نوشتن رو از من بگیری تا یه کاری سال تموم نشده به سرانجام برسونم؟! دقیقا فردا یکسال میشه که دارم یه فیلم‌نامه؛ تازه اونم فیلمنامه کوتاه، نه نیمه بلند و بلند می‌نویسم که هنوز به خاطر وسواس زیاد توی نوشتن تمومش نکردم